VD STYRELSEANSVARS FÖRSÄKRING

Klicka på nedan länk för att öppna filen:

OFFERTFÖRFRÅGAN VD STYRELSEANSVARFÖRSÄKRING

VD Styrelseförsäkring:

Kraven på företagsledare och privatägda bolag blir alltmer omfattande och ökar riskerna för att en styrelseledamot personligen hålls ansvarig för felaktiga ledningsbeslut. Kraven kan komma från en mängd intressenter som aktieägare, kunder, långivare och konkurrenter och baseras på ett flertal skadegörande handlingar som till ex brister vid finansiell rapportering, brott mot myndighetsföreskrifter och personalhantering. Ett flertal bolag som ex ACE, AIG, CHUBB och Markel mfl erbjuder försäkring som tillvaratar företagsledarnas intressen vid en eventuell tidsödande och kostsam skadeprocess.

Kommentera