VÅR ARBETSMODELL

Fördelar för Dig som kund med vår arbetsmodell:

  • Vi är proffs på sakförsäkring och hjälper Dig att hitta de bästa produkterna på marknaden.
  • Många av försäkringsbolagen erbjuder enbart sina försäkringar / produkter via  försäkringsförmedlare vilket gör att vi kan erbjuda ett större urval av försäkringar.
  • Det blir i regel både billigare och bättre för Dig som kund att anlita en professionell försäkringsförmedlare.
  • Vi har den försäkringskompetens som de flesta kunder saknar och kan välja fritt bland försäkringsbolagens produkter och villkor.
  • Vi hjälper Dig i skador och tillvaratar Dina intressen.
  • Vår ersättning är en del av premien Du betalar och är kostnadsneutral mot bolagens egna säljare.

Nedan arbetsmodell arbetar vi efter:

Offertförfrågan och genomgång av befintligt eller nytt försäkringsbehov.
Offertanalys.
Val av försäkringsbolag och försäkringsomfattning.

 

Kommentera