TJÄNSTERESELINAN

INFO – TJÄNSTERESELINAN

Klicka på nedan länk för att öppna och spara filen:
Faktablad

BESTÄLLNING AV RESEBEVIS ERV

Ni kan nu beställa Resebevis från ERV ( fd Europeiska ) genom nedan länk:

Resebevis

Enkelt affärsvisum gäller för en resa. Intyget skall innehålla samma datum som visumet som söks.
Multipelt affärsvisum gäller för flera resor under ett eller flera år. Intyget visar mao att personen har en försäkring för en längre period i ERV.

Vår framtagna Tjänstereseförsäkringen är en paketlösning med bättre villkor och premier än den ordinarie standardprodukten i ERV.

  • Utöver ERV´s ordinarie tjänstereseförsäkringsvillkor erbjuder tjänstereselinan följande:
  • Vid tjänsteresa gäller försäkringen i max 270 dagar i en sammanhängande period.
  • 21 dagars semester i anslutning till tjänsteresa.
  • Kapitalbelopp vid dödsfall 400 000 kr och invaliditet 800 000 kr.
  • Stöldbegärlig egendom upp till 40 000 kr.
  • Ett mindre avbeställningsskydd med försäkringsbelopp: 10 000 kr per försäkrad och resa och 30 000 kr per grupp och resa.
  • Besöksolycksfallsförsäkring gäller för besökare vid tillfälligt besök på företaget. Besökaren måste vara inskriven i nordisk försäkringskassa.
  • Nyckelförlust. Om försäkringstagaren förlorar sina fordons- och/eller bostadsnycklar vid stöld, ersätts kostnader för nycklar och låsbyte med högst 15 000 kr.