SVEDEA Nytt försäkringsbolag

Om Svedea www.svedea.se

Svedea Specialförsäkring är ett nischat bolag med en tydlig ambition: vi ska bli det mest omtyckta bolaget i de marknadssegment där vi är verksamma. Vägen dit går via konkurrens-kraftiga produkter, marknadens bästa kundservice, en skadereglering som ser till kundens bästa och en attityd som gör skillnad.

Våra försäkringar

Svedeas erbjudande rymmer företagsförsäkring för grupper och organisationer (konceptförsäkring), försäkringar av finansiella risker (Financial Lines), båtförsäkring och MC-försäkring. Till att börja med. Fler försäkringsgrenar kommer att adderas allt eftersom.

Våra ägare

Bakom bolaget står Inter Hannover, helägt dotterbolag till ett av världens största återförsäkringsbolag – Hannover Re. Förutom att vara en ekonomisk garant med AA-rating ger våra ägare oss tillgång till internationell expertis inom ett flertal områden.

Våra medarbetare

Svedea är inget vanligt försäkringsbolag. Och vi som arbetar här är inga vanliga försäkringsmänniskor. Vi är fokuserade och engagerade och drivs av utmaningen att bli nummer ett. På Svedea har vi en passionerad syn på försäkring!

Svedea AB har Finansinspektionens godkännande som försäkringsförmedlare. Försäkringsgivare för Svedeas produkter är Inter Hannover Ltd, helägt dotterbolag till Hannover Re, världens tredje största återförsäkringsbolag.