STATISTIK ÖVER ANTAL OMKOMNA I TRAFIKEN ÅR 2010

Från Trafikverkets hemsida 2011-01-04

Enligt preliminära uppgifter inkomna till Trafikverket bedöms 270 personer ha omkommit i olyckor i vägtrafiken under 2010. Sverige blir med all sannolikhet det land i världen som har det lägsta antalet omkomna i förhållande till befolkningens storlek.

Antalet dödade i den svenska vägtrafiken är nu nere på en historiskt låg nivå. Under 2010 omkom preliminärt 270 personer eller 2,9 personer per 100 000 innevånare i vägtrafikolyckor. Trafikanalys kommer under våren att presentera de definitiva uppgifterna.

Nytt från och med i år är att självmord inte räknas in i den officiella statistiken, utan redovisas separat. Sverige följer därmed den internationella definitionen för vägtrafikolyckor. Antalet självmord uppskattas till 20 för 2010. Om denna förändring inte räknas in, minskade antalet omkomna i vägtrafiken med 20 procent jämfört med 2009. Historiskt sett är detta en mycket kraftig minskning.