SKADEANMÄLAN

Skador anmäls till respektive Länsförsäkringsbolag enligt Er försäkringshandling eller enligt nedan:

Skadeblankett Länsförsäkringar – ett fordon

Länsförsäkringar Göteborg och Bohus Län Tel 031-63 23 60.
Händer det en skada som du måste ha snabb hjälp med kan du utanför kontorstid ringa vår skadejour 020-59 00 00.

Länsförsäkringar Halland Tel 035-15 10 00
Händer det en skada som du måste ha snabb hjälp med kan du utanför kontorstid ringa vår skadejour 020-59 00 00.

Länsförsäkringar Älvsborg Tel 0521-27 30 00
Händer det en skada som du måste ha snabb hjälp med kan du utanför kontorstid ringa vår skadejour 020-59 00 00.

Länsförsäkringar Stockholm Tel 08-562 830 00
Händer det en skada som du måste ha snabb hjälp med kan du utanför kontorstid ringa vår skadejour 020-59 00 00.

Länsförsäkringar Värmland Tel 054- 775 15 00.
Händer det en skada som du måste ha snabb hjälp med kan du utanför kontorstid ringa vår skadejour 020-59 00 00.

Kommentera