SKADEANMÄLAN

DIREKTNUMMER TILL PROTECTOR VID BUSSKADA:

Telefonnr 08-41063700 , oavsett när på dygnet skadan skett.

Mail skador@protectorforsakring.se

Protector Försäkring
Västra Trädgårdsgatan 15
111 53 STOCKHOLM

Kontaktperson på skador:
Ann-Kristin Asteson  Motorskador
Direkt: (+46) 855501939  Mobil 072-964 06 95

DIREKTNUMMER TILL GJENSIDIGE VID BUSSKADA:

Telefonnr 0771-326 327, oavsett när på dygnet skadan skett.

Gjensidige
Busskada
Box 3031
103 61 Stockholm

Mail foretagsskador@gjensidige.se alt Fax 08-555 018 71

Kontaktperson på skador:
Ann-Kristin Asteson  Motorskador
Direkt: (+46) 855501939

Skadereglerera Bussförsäkring   SkadereglerareGjensidige

Bussvilkoret   Motorvillkor 20131001

TILL TRYGG HANSA VID BUSSKADA

TEL 077-11 11 756

TRYGG HANSA BUSSVILLKOR 2006-07-01

Kommentera