PRODUKTBESKRIVNING

 Gruppförsäkring – Motorlinan i Länsförsäkringar 20120601 – 20130531
Motorlinan Länsförsäkringar – 120601

Gemensam förfallodag 1/6.
Fast årspremie per fordon.
Obegränsad körsträcka.
Merförsäkring ingår. (hyrbil, uppsåtlig skadegörelse och kollision med djur).
Allrisk ingår.
Glaslagning med självrisk 200 kr.
Ny betalningshantering – Samfakturering, vilket innebär att premiefakturan för samtliga i avtalet ingående fordon betalas vid begynnelsedagen. Under försäkrings-perioden 1/6 – 31/5 anskaffade och sålda fordon premieregleras först vid förfallodagen och inte under försäkringsperioden.

Premier lätt lastbil/personbil STORSTAD:

Fordonstyp Halvförsäkring Helförsäkring
Personbil och lätt lastbil 3 800 kr 5 700 kr

Premier lätt lastbil/personbil ÖVRIGA LANDET:

Fordonstyp Halvförsäkring Helförsäkring
Personbil och lätt lastbil 3 300 kr 4 800 kr

Premier släp/truck

Fordonstyp Halvförsäkring Helförsäkring
Lätt släp < 1 999 kg 400 kr 600 kr
Truck tjänstevikt   < 6 000 kg 1 000 kr 1 500 kr
Självrisker

Fordonstyp

År

Trafik

Delkasko

Vagn

Mer

Lätt Lastbil 0 – 3

10 % bb

2 500 kr

10 % bb

Ja

Personbil 0 – 3

10 % bb

2 500 kr

Ja

4 –

10 % bb

2 500 kr

10 % bb

Ja

Lätt släp < 1 999 kg 0 –

1500 kr

1500  kr

Truck   tjänstevikt < 6 000 kg 0 –

10 % bb

10 % bb

20 % bb