NYTT PRISBASBELOPP 2013

Regeringen har beslutat om nytt prisbasbelopp och inkomstbasbelopp för 2013.

Prisbasbeloppet för 2013 är 44 500 kr

Prisbasbeloppet används bl.a. inom socialförsäkringen och inom skattesystemet, t.ex. som underlag för beräkning av värde av bilförmån, vid beräkning av skattefritt traktamente, fastställande av gränsen för deklarationsplikt samt vid fastställande av grundavdrag.

Inkomstbasbelopp ( IBB ) för 2013 är 56 600 kr