NYA BESTÄMMELSER OM EL-REVISIONSPLIKT

Nya bestämmelser om El-revisionsplikt ( se bifogad pdf ):

Elektriska Nämnden F200 Utgåva 2016-02-23