NY MEDARBETARE ULF WALLMAN

NY MEDARBETARE ULF WALLMAN SOM KOMMER ARBETA SOM FÖRSÄKRINGSFÖRMEDLARE:

Fr.o.m. 2012-03-12 har vi en ny medarbetare på kontoret. Ulf kommer närmast från försäkringsbolaget Dina Försäkringar och deras Mäklardisk i Göteborg. Han arbetade där som underwriter med den mäklade affären. Hos Dina Försäkringar har Ulf ansvarat för försäljning genom försäkringsförmedlare avseende kunder inom segmentet företagsmotor, fastighetsförsäkring och företagsförsäkring. Vi förstärker härigenom både kompetensen och servicen mot våra kunder. Ulf kommer arbeta som försäkringsförmedlare.

Ni når Ulf Wallman på:
Tel 031-335 75 87
Mail ulf@gbgfm.se
Mobil 0705-17 42 02

Kommentera