MODERNA GARANTI Garantiprodukter

Moderna Garanti erbjuder en mängd olika garantier inom bygg- och tillverknings-segmentet samt även till förmån för offentliga myndigheter, t.ex. Länsstyrelsen, Naturvårdsverket och Skatteverket.

Moderna garantier är allmänt accepterade av såväl privata som offentliga beställare, både i Sverige och utomlands.

Moderna Garanti erbjuder bl a följande typer av garantier:
Fullgörandegarantier
Betalningsgarantier
Förskottsgarantier
Leveransgarantier
Anbudsgarantier
EU-garantier