KONTAKT


Göteborgs Försäkringsmäklare Per Dahlkvist AB OBS NY ADRESS:
Mölndalsvägen 22
412 63 Göteborg

Försäkringsförmedlare Per Dahlkvist:
Mobil 0705-174004,      Mail info@forsakra.se

Försäkringsförmedlare Ulf Wallman:
Mobil 0705-174202,       Mail info@forsakra.se