GRÖNA KORT VID UTLANDSRESA

Ditt försäkringsskydd när du reser utomlands med egen bil
http://www.tff.se/sv/Resa-utomlands/Att-hyra-bil-utomlands/

När du är utomlands med ditt svenskregistrerade fordon täcker den obligatoriska trafikförsäkringen ditt ansvar som förare/ägare för skador som fordonet kan orsaka.
Den ger också ersättning till utomstående (”tredje man”) för sak- eller personskador enligt skadeståndsrättsliga regler. I Finland, Norge och Sverige innehåller trafikförsäkringen även ett utökat skydd för föraren/ägaren av fordonet samt passagerare som blivit skadade.

Ta med dig fordonets försäkringsbrev och registreringsbeviset när du reser utomlands. Det är obligatoriskt i vissa länder.

Se vad som gäller när du bilar i olika länder hos Motormännen under rubriken ”Resan”:

Här gäller din svenska trafikförsäkring

Den gäller automatiskt i följande länder och du behöver inte ha med dig något särskilt försäkringsbevis (Grönt Kort):

Andorra Italien Rumänien
Belgien Kroatien Schweiz
Bulgarien Lettland Serbien
Cypern Liechtenstein Slovakien
Danmark Litauen Slovenien
Estland Luxemburg Spanien
Finland Malta Storbritannien
Frankrike Nederländerna Tjeckien
Grekland Norge Tyskland
Irland Polen Ungern
Island Portugal Österrike

Här måste du ha med dig ett Grönt Kort

Om du ska besöka något av följande länder, måste du ha med dig ett Grönt Kort som bevis på att ditt fordon är trafikförsäkrat. Kortet visar att din svenska trafikförsäkring gäller i alla andra länder inom Gröna Kort-systemet, och de är:

Albanien Marocko Tunisien
Bosnien-Hercegovina Moldavien Turkiet
Iran Montenegro Ukraina
Israel Ryssland Vitryssland
Makedonien

Kontakta ditt försäkringsbolag före avresan och be dem utfärda ett Grönt Kort för de länder med krav på Grönt Kort som du tänkt besöka. Om du reser till något sådant land utan kort, tvingas du köpa en särskild trafikförsäkring vid gränsen.
Mer om Gröna Kort-systemet

Vänd dig till ditt försäkringsbolag för information om kompletterande skydd för skador på bilen (vagnskadeförsäkring), hjälp med bärgning med mera (räddningsförsäkring) och andra försäkringsprodukter som kan vara till nytta vid en utlandsresa.