GRÖNA KORT OCH RYSSLANDSRESA

Om Ni ska besöka något av följande länder, måste Ni ha med Er ett grönt kort som bevis på att ditt fordon är trafikförsäkrat. Du måste också ta kontakt med oss då RESAN ALLTID SKALL FÖRANMÄLAS då förhöjda självrisker samt begränsningar i försäkringsskyddet gäller i nedan länder. Gröna kortet visar att din svenska trafikförsäkring gäller inom Gröna Kort-systemet. Hör alltid av Er om Ni skall åka till något av nedan länder:

Albanien
Iran
Israel
Marocko
Makedonien
Moldavien
Montenegro
Ryssland
Serbien
Tunisien
Ukraina
Vitryssland