FÖRETAGSFÖRSÄKRING


Egendom – och avbrottsförsäkring

Egendomsrisker känner de flesta företag till. Dock är det viktigt att försäkringsbeloppen gås igenom minst en gång per år ( valutaförändringar mm ). Därför är det av stor vikt att lära känna och förstå våra kunders egendoms- och avbrotts exponeringar. Ansvarig mäklare i samarbete med Dig som kund analyserar och utvärderar företagets risker.

Förstå konsekvensen av en skada

Vi är helt övertygade om att en ökad förståelse för Er verksamhet och risker leder till bättre anpassade och kostnadseffektiva försäkringslösningar. Egendoms- och avbrottsförsäkringar står ofta för den största delen av premien och är därför är valda förs belopp noga att de gås igenom. Val av försäkringsbelopp ( förlust av TB )  för avbrott samt rätt vald ansvarstid är viktiga parametrar när man utformar en avbrottsförsäkring.

Skydd som vanligtvis tecknas utöver brand, inbrott och vattenledningsskador är:

  • Allrisk- och Maskinförsäkring för inre och / eller yttre skador.
  • Entreprenadförsäkring.
  • Fastighetsförsäkring.
  • Transportförsäkring.
  • Epidemiavbrottsförsäkring.
  • Kontamination och Recall, dvs förorening i en produkt samt återkallande av produkt.
  • Trucklyft- och traverslyftsförsäkring.
  • Ansvarsförsäkring ( se separat flik ).

Kommentera