FASTIGHETSFÖRSÄKRING

Fastighetsförsäkringar skall ge ett bra skydd för egendomsskador som Du som fastighetsägare kan drabbas av inklusive  ansvarsskador som drabbat andra personer där du är skadeståndsskyldig.

Förutom brand- och vattenskador så skall försäkringen täcka oförutsedd skada på byggnadens system för vatten, värme, ventilation, el eller hissanläggning samt hyresförluster och rättskydd.

Nedan nämns några av de vanligaste tilläggsförsäkringarna:

–       Ersättning för merkostnader i samband med myndighetskrav.
–       Ersättning för merkostnader för fastighetens särart.
–       Förvaltningsförsäkring.
–       Kulvertförsäkring.
–       Olycksfallsförsäkring för besökande.
–       Oljeskadeförsäkring egen eller annans egendom.

För bostadsrättsföreningar kan bla följande tilläggsförsäkringar tecknas:

–       Styrelseförsäkring.
–       Förmögenhetsbrottsförsäkring.
–       Bostadsrättstillägg för bostadsrättsinnehavarna.

 

Kommentera