EUROPEISKA BYTER NAMN TILL ERV

Månadsskiftet januari-februari 2012 kommer Europeiska byta namn till ERV

Under sista tio åren har Europeiska gått från en omsättning på 280 MSEK till nära 500 MSEK och gjort en omfattande strategisk omställning för att anpassa organisationen till en marknad där en allt större del av försäljningen sker online.

– I februari kommer Europeiska därför att byta namn till ERV. Vi kommer fortfarande att vara ett svenskt företag med svensk expertkunskap om den lokala marknaden, men nu kommer vi att kunna dra mer nytta av vår internationella verksamhet och förbättra såväl produkter som erbjudanden till våra kunder”, säger Johannes von Hülsen.

ERV, som har sitt huvudkontor i München, är en del av MunichRE och finns i mer än 20 länder. För att omvandla ERV från en multinationell verksamhet till att bli ett internationellt bolag så bygger man nu upp en regional bolagsstruktur. På regional nivå kommer verksamheten dra nytta av de olika ländernas kompetens beträffande produkter och distribution. Från januari 2012 grupperar därför ERV sina dotterbolag i fem olika regioner; västra, östra, södra och norra Europa samt nya marknader (utanför Europa).

Sverige kommer att verka som knutpunkt för den norra regionen som inkluderar Sverige, Danmark, Baltikum, Storbrittanien och Irland.

– Sverige har alltid varit en nyckelmarknad för ERV i Europa. Europeiska har varit mycket framgångsrika när det kommer till varumärkesbyggande och att skapa en attraktiv tillväxt inom området specialförsäkringar. Sverige kommer därför, från och med 2012, att fungera som nytt center för ERVs verksamhet inom Special- och Affinity försäkringar. Jag ser fram emot att få att leda och utveckla Europeiska vidare inom ERV, säger Johannes von Hülsen.