CHARTIS BYTER TILLBAKA NAMNET TILL AIG

Chartis har påbörjat en juridisk omstrukturering för att skapa ett enda europeiskt bolag dit samtliga europeiska filialer inklusive den svenska knyts. Chartis i Sverige blir filial till Chartis Europe Limited UK, i London, istället för som tidigare till Chartis Europe SA, med säte i Paris. En överlåtelse av försäkringsbeståndet kommer att ske från Chartis Europe SA till Chartis Europe Limited den 1 december 2012. För våra kunder och samarbetspartners innebär det inte någon skillnad förutom att vårt namn ändras.

Planen och förhoppningen är att vi samtidigt som vi genomför portföljöverlåtelsen också kan byta namn till AIG som tidigare meddelats.

Se bilagt brev för ytterligare information. Vi har också skapat en digital informationsplattform dit man kan söka sig för att få mer detaljer, www.chartisinsurance.com/se/en/legalrestructure 

Vänliga hälsningar,

Carolina Klint

VD // General Manager

Chartis Europe SA Sweden Branch